Łódź na mapach

Ta monumentalna praca jest lekturą obowiązkową dla każdego miłośnika historii Łodzi. Publikacja zawiera 40 reprodukcji map i planów Łodzi z lat 1793-1939. Reprodukcje wydrukowane zostały na rozkładanych planszach, co ułatwia czytelnikom odnalezienie nawet niewielkich szczegółów zabudowy dawnej Łodzi. Książka pozwala prześledzić rozwój urbanistyczny włókienniczego miasta na przestrzeni prawie 150 lat. Nowe dzielnice, zmieniające się nazwy ulic, powstające w zawrotnym tempie fabryki - to wszystko można zaobserwować analizując zamieszczone tutaj plany. Każda mapa uzupełniona jest opisem, w którym podane są informacje o strukturze społecznej i liczbie ludności w danym okresie. Całość pracy wzbogacona jest wysokiej jakości kolorowymi zdjęciami lotniczymi współczesnej Łodzi.

Księgarnia odkrywcy

Na kilku wybranych mapach umieszczono kalki z naniesionymi współczesnymi ciągami komunikacyjnymi, ulicami i szlakami kolejowymi. Pozwala to czytelnikowi - po nałożeniu kalki na starą mapę - porównać kształt dawnej i obecnej Łodzi oraz prześledzić na tej podstawie w jakim kierunku i w jakim tempie miasto się rozwijało, które z dawnych rozwiązań zachowało się do naszych czasów a co bezpowrotnie zniknęło z łódzkiego krajobrazu. Wysoki poziom wydawniczy, walory plastyczne map i fotografii, interesujące opisy - to wszystko sprawia, że „Łódź na mapach” jest znakomitą lekturą na długie jesienne wieczory. „Opowiedziana” mapami historia, zawarta na kartach tego pięknego albumu, zainteresuje także osoby, dla których Łódź była dotąd ziemią nieznaną.

Dzieje pl. Portal historyczny

Nakład wyczerpany

Łódź na mapach

Współwydawcy: Archiwum Panstwowe w Łodzi, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Łodź 2012 wydanie pierwsze

ISBN 978-83-92766-1-2